Disgyblion – Ysgol Godre’r Berwyn

Pwnc: Busnes Sut wnaeth eich ysgol hysbysu’r cyrsiau e-sgol? Mewn nosweithiau agored y 6ed dosbarth Pam wnaethoch chi benderfynu dewis astudio cwrs e-sgol, a beth yw’r manteision? Roeddwn yn mwynhu busnes fel pwnc yn TGAU ac eisiau astudio’r pwnc yn y chweched...

Myfyriwr Ysgol Llanfyllin

Pwnc – Mathemateg Bellach Beth wnaeth iti benderfynu dewis astudio cwrs e-sgol, a beth yw’r manteision? Mi ddewisais i wneud hynny, oherwydd pan welais i’r cwrs, roedd y gwersi’n edrych yn dda, a dyna’r unig ffordd o wneud y pwnc ro’n i am ei wneud (Mathemateg...

Disgyblion o Ysgol Morgan Llwyd

Pwnc: TGCh Sut wnaeth eich ysgol hysbysu’r cyrsiau e-sgol? Doeddwn i heb glywed am e-sgol o’r blaen ond ar ôl iddyn ni dewis cwrs e-sgol, cysylltodd yr ysgol gyda ni er mwyn rhoi manylion am y cwrs dros e-sgol. Yna gofynnodd yr ysgol os roedden i ddal eisiau gwneud y...

Nathan Preece – Disgybl

Pwnc: Ffrangeg   Pa brofiadau …. Ddim yn rhy ddrwg ar y cyfan, problemau technegol i ddechrau ond cafodd rheiny eu sortio gydag amser. Pa gyngor… Mae dysgu wyneb yn wyneb yn haws ond mae e-sgol yn golygu nad oes angen teithio.  Angen pwyso a mesur yr...

Ffion Snape – Disgybl

Pwnc: Gwleidyddiaeth a Llywodraeth Pa brofiadau …. Ar y dechrau roedd pethau braidd yn anodd ond mae’n bositif iawn erbyn hyn. Pa gyfleoedd… Gwybodaeth ehangach o dechnoleg i’m helpu gyda phynciau eraill a bod yn amyneddgar yn ystod gwersi – gyda thechnoleg ysgolion...

Jess Probert – Disgybl

Pwnc: Cyfrifiadureg Pa brofiadau …. Maent wedi bod yn dda ar y cyfan.  Weithiau mae’r alwad gynadledda’n arafu neu’n methu ond 80% o’r amser mae’r galwadau o ansawdd da. Pa gyfleoedd… Weithiau dydy’r gwersi ddim yn gallu digwydd am fod angen inni symud i ystafell...