TGAU Mathemateg – Gwanwyn 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Sesiwn 1 – Dydd Llun, 1af Mawrth

Deunydd Gwers

Ffracsiwn a Chanrannau – Mathemateg TGAU (Sesiwn 1) – Google Slides


Sesiwn 2 – Dydd Llun, 8fed Mawrth

Deunydd Gwers

Maths TGAU (Sesiwn 2) Onglau Terfynol – Google Slides


Sesiwn 3, Dydd Llun , 15fed Mawrth

Deunydd Gwers

Cwrs Carlam – Sesiwn 3 Theorem Pythagoras a Trigonometreg – Google Slides


Sesiwn 4, Dydd Llun, 22ain Mawrth

Deunydd Gwers

Cyfartaleddau ac Amlder Cronnus DJW (1) – Google Slides