Pwnc: Ffrangeg

 

Pa brofiadau ….

Ddim yn rhy ddrwg ar y cyfan, problemau technegol i ddechrau ond cafodd rheiny eu sortio gydag amser.

Pa gyngor…

Mae dysgu wyneb yn wyneb yn haws ond mae e-sgol yn golygu nad oes angen teithio.  Angen pwyso a mesur yr opsiynau.