TGAU Bioleg – Hydref 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Gwybodaeth

Dydd Mawrth, 16eg Tachwedd, 16:15 – 17:00

Uned 4.5 TGAU

Ymateb a rheoli

Gwybodaeth

Dydd Mawrth, 23ain Tachwedd, 16:15 – 17:00

Uned 4.6 TGAU 

Clefyd amddiffyniad a thriniaeth

Gwybodaeth

Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 16:15 – 17:00 – Cliciwch i Ymuno

Uned 4. 3 TGAU

DNA ac Etifeddiad

Gwybodaeth

Dyddiad i’w gadarnhau

UNED 4.2 TGAU

Cellraniadau a Chelloedd Bonyn

UNED 4.4 TGAU

Amrywiad ac Esblygiad

Adnoddau

Bydd dolenni i’r adnoddau perthnasol yn dilyn

 

Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you