Top Tips

Sut i newid yr iaith o fewn Teams

Cael mynediad at Teams drwy eich ffôn (iFfôn)

Gallwch gael mynediad at Teams drwy eich iFfôn, mae’r fideo yma’n dangos ichi sut i wneud hynny.

Spotlight

Mae ‘Spotlight’ yn caniatáu ichi rannu fideo gwe-gamera penodol â phawb sy’n bresennol yn ystod eich galwad/gwers.  Gallwch ddefnyddio’r cyfleuster hwn os ydych chi am i ysgol neu ddisgybl penodol rannu gwybodaeth yn ystod gwers, neu gwblhau gweithgaredd llafar gerbron gweddill y dosbarth.

Sut i ‘guddio enwau myfyrwyr’ wrth roi adborth

Mae’r fideo canlynol yn rhoi rhai cynghorion all eich helpu gyda’ch aseiniadau yn Microsoft Teams

Ble i ddod o hyd i’ch aseiniadau

Mae’r fideo canlynol yn rhoi rhai cynghorion all eich helpu gyda’ch aseiniadau yn Microsoft Teams

Fit to Frame

Ydych chi weithiau’n canfod bod rhai o’ch disgyblion yn ystod gwersi e-sgol wedi’u cropio o’r fideo gwe-gamera, ac na allwch eu gweld. Os felly, mi all ‘Fit to Frame’ ateb eich cwestiwn.

Y cyfleuster ‘Lobby’ yn Teams

Sut i osod y cyfleuster ‘Lobby’ yn Teams a’i ddefnyddio’n effeithiol.