Rhiant – Ysgol Godre’r Berwyn

A oeddech wedi clywed am e-sgol o’r blaen? Cawsom glywed am e-ssgol trwy’r ysgol tra’n rhannu gwybodaeth am y ddarpariaeth cyrsiau safon uwch oedd ar gael yno o fis Medi 2020. Sut wnaeth yr ysgol eich hysbysu am gyrsiau e-sgol? Roedd y disbyblion yn ymwybodol...