Mat Morris – Athro Ysgol Calon Cymru

Pwnc: Cymraeg Ail Iaith Pa brofiadau …. Positif iawn ar y cyfan.  Dwi wedi mwynhau defnyddio’r dechnoleg a datblygu’r timau gwahanol (Teams athrawon yn yr ysgol, gyda Cheredigion, y grŵp eteach ei hun).  Mae wedi bod yn wych gallu sicrhau bod yr holl fyfyrwyr hyn sydd...

Andrew Morel – Athro Ysgol Uwchradd Llanidloes

Pwnc: Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Pa brofiadau …. Gwych.  Mae wedi caniatáu inni gyflwyno opsiwn ôl-16 newydd yng ngogledd y Sir, yn ogystal â’n Hysgol Uwchradd yn Llanidloes.  Mae wedi bod yn wych addysgu ac ymgysylltu â disgyblion o ysgolion eraill ar fformat sydd...