Uwch Dîm Rheoli – Ysgol Morgan Llwyd

Pam wnaethoch chi fel ysgol ddewis cynnig cwrs e-sgol? Er mwyn gallu cynnig well ystod o bynciau ar gyfer y chweched. Mae’n 6ed dosbarth ni’n gymharol fach ac mae’n anodd cystadlu efo’r coleg lleol o ran darpariaeth. Roedd hefyd yn gyfle i gydweithio efo ysgolion...

Uwch Dîm Rheoli – Ysgol Calon Cymru

Pam wnaethoch chi fel ysgol ddewis cynnig cwrs e-sgol? Mae’n bwysig i ni ac I’n dysgwyr i gadw addysg ôl-16 o fewn ysgolion, ac rydyn ni am fod yn rhan o unrhyw gydweithio sy’n cyfrannu at hynny. Hefyd, mae’n hanfodol bod ein dysgwyr yn cael y cyfle i astudio pynciau...

Rhiant – Ysgol Godre’r Berwyn

A oeddech wedi clywed am e-sgol o’r blaen? Cawsom glywed am e-ssgol trwy’r ysgol tra’n rhannu gwybodaeth am y ddarpariaeth cyrsiau safon uwch oedd ar gael yno o fis Medi 2020. Sut wnaeth yr ysgol eich hysbysu am gyrsiau e-sgol? Roedd y disbyblion yn ymwybodol...

Disgyblion – Ysgol Godre’r Berwyn

Pwnc: Busnes Sut wnaeth eich ysgol hysbysu’r cyrsiau e-sgol? Mewn nosweithiau agored y 6ed dosbarth Pam wnaethoch chi benderfynu dewis astudio cwrs e-sgol, a beth yw’r manteision? Roeddwn yn mwynhu busnes fel pwnc yn TGAU ac eisiau astudio’r pwnc yn y chweched...

Uwch Dîm Rheoli – Ysgol Llanfyllin

Pam wnaethoch chi fel ysgol ddewis cynnig cwrs e-sgol? Am ein bod mewn ardal wledig, mae e-sgol yn darparu’n myfyrwyr â’r cyfle i gael mwy o ddewis ar lefel ôl-16.  Yn Llanfyllin roeddem am roi dewis ehangach o gyrsiau posib i’n myfyrwyr, yn ogystal â chadw a denu...